Organisationen

Organisering i Campus Vejen
Repræsentantskabet er øverste myndighed i Campus Vejen og består af én ledelsesrepræsentant og én elevrepræsentant fra hver af medlemsinstitutionerne. Derudover består repræsentantskabet af to af byrådets udpeget medlemmer af Vejen Byråd samt udviklingschefen og skolechefen i Vejen Kommune. Fem af medlemmerne i repræsentantskabet vælges til Campus Vejens bestyrelse, mens tre vil være ”født” ind i bestyrelsen. Den daglige administration foretages af campuslederen, hvorfor vedkommende skal arbejde mod det opsatte formål for Campus Vejen. Det er særligt vigtigt at vejen mod formålet bliver med høj grad af elevinvolvering og -engagement.

Campusråd
Der bliver dannet et Campusråd bestående udelukkende af unge mennesker fra medlemsinstitutionerne og campuslederen. Formålet med Campusrådet er, at styrke ungemiljøet i Vejen Kommune og skabe et miljø, som de studerende føler sig tiltrukket af. Målet er at skabe aktiviteter for studerende, som de studerende selv tager initiativ til og selv er med til at planlægge og gennemføre.

 

Repræsentantskabet er øverste myndighed i Campus Vejen og består af én ledelsesrepræsentant og én elevrepræsentant fra hver af medlemsinstitutionerne. Derudover består repræsentantskabet af to af byrådets udpeget medlemmer af Vejen Byråd samt udviklingschefen og skolechefen i Vejen Kommune.

Bestyrelsen i Campus Vejen består af følgende:

  • Lars Bossen, rektor for Vejen Gymnasium & HF (formand)
  • Claus Holm, skoleleder for Grønvangskolen (næstformand)
  • Morten Bang, forstander for Vejen Business College
  • Jens Søndergaard, skoleleder for FGU Vejen
  • Morten Oldrup, direktør for Børn & Familie, Skoler, Kultur & Fritid samt Handicap & Psykiatri ved Vejen Kommune
  • Jakob Sander, direktør for Vejen Idrætscenter
  • Sofie Thyregod, elevrepræsentant for Vejen Gymnasium & HF

Det er bestyrelsen opgave, at strukturere rammerne for Campus Vejen og beslutte hvilke retninger Campus skal tage.

Den daglige drift og administration foretages af campusleder Mikkel Hviid.

Campuslederen skal arbejde mod det opsatte formål for Campus Vejen. Det er særligt vigtigt at vejen mod formålet bliver med høj grad af elevinvolvering og -engagement.

Campusrådet består af unge fra alle uddannelserne tilknyttet Campus Vejen.

Formålet med campusrådet er, at styrke ungemiljøet i Vejen Kommune og skabe et miljø, som de unge føler sig tiltrukket af. Målet er, at skabe aktiviteter og arrangementer, som de unge selv er med til at planlægge og gennemføre.