Formål

Campus Vejen har til formål at skabe et stærkt ungemiljø i Vejen Kommune, hvor oplevelser og fællesskab går hånd i hånd. Det er essentielt for Vejen Kommune og uddannelsesinstitutionerne at unge trives. Campus Vejen skal skabe oplevelser og fællesskab på tværs af uddannelserne, således de unge for mulighed for at danne netværk og nye relationer.

Selve ordene på tværs, er i særdeleshed essentiel. Det er helt grundlæggende at Campus Vejen arbejder med fokus på ungemiljøet på tværs af uddannelser. Derudover skaber Campus Vejen også sammenhængskraft mellem både uddannelser og andre aktører i Vejen Kommune.

Se målhierarkiet for Campus Vejen her.

Således ligger Campus Vejen sig op ad værdierne fællesskab, engagement og sammenhængskraft. Sammen med tesen om, at alle unge mennesker har et potentiale eller et talent, vil Campus Vejen skabe et stærkt ungemiljø i Vejen Kommune. Dette gøres ved at arbejde inden for 4 overordnede spor.

 

Aktiviteter i Campus-regi er fra de unge og for de unge!

Med det menes der, at idéer og initativer til aktiviteter kommer fra de unge og dermed også er for de unge. Dette gøres ved at være i tæt dialog med de unge mennesker og involvere dem i udvikling og afvikling af arrangementer.

Se alle aktiviteter her.

Campusrådet består af unge fra alle uddannelserne tilknyttet Campus Vejen og beskæftiger sig netop med at lave arrangementer for alle unge på uddannelserne i Vejen Kommune.

Læs mere om Campusrådet her.

Synlighed er en væsentlig del ift. at kunne involvere og inddrage de unge mennesker.

Derfor er Campus Vejen aktiv på sociale medier som; Facebook og Instagram. Dette er helt essentielt, når de unge mennesker skal høre og læse om, hvad der skal i Campus.

Link til Facebook.

Link til Instagram.

Campus Vejen derudover også at være fysisk tilstede på de forskellige uddannelser i Vejen Kommune.

Campus Vejen samarbejder med Nordplus Junior og tilbyder derfor studierelevante rejser til elever i Vejen Kommune.

Campus Vejen har et bredt samarbejde med andre uddannelser i de nordiske lande, hvilket kommer unge på uddannelserne i Vejen Kommune til gavn. Her får de mulighed for at samarbejde på tværs af lande grænser, få indsigt i forskellige kulturer og nørde med relevante emner.

For at skabe et stærkt ungemiljø er det ambitionen, at skabe talentprogrammer til unge i Vejen Kommune. Talentprogrammet giver de unge mulighed for at dygtiggøre sig inden for deres fag og omkranser både sports-, kultur- og erhvervstalenter.

Det er derfor essentielt at Campus Vejen samarbejder med Vejen Kommune, de forskellige uddannelser og foreningslivet.