Fokusområder

Campus Vejen har fokus på både større og mindre elementer, som på sigt er med til at styrke ungemiljøet i Vejen Kommune. Nedenstående er nogle af de fokusområder Campus Vejen arbejder med.

Målhierarki og strategi

Campus Vejen arbejder ud fra et målhierarki, som giver et illustrativt overblik over den nedskrevne strategi. Strategien er udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen, campuslederen og elevrepræsentanter fra ungdomsuddannelserne.

Se målhierarkiet for Campus Vejen her.

Målhierarkiet sikrer at der konstant arbejdes mod formålet for Campus Vejen - at skabe et stærkt ungemiljø, hvor oplevelser og fællesskab går hånd i hånd. Målhierarkiet er altså en rettesnor, som også er dynamisk.

Campusdagen

Vi arbejder på at kunne arrangere en årlig campusdag for alle elever, som er tilknyttet Campus Vejen. Campusdagen kommer højest sandsynligt til at ligge i foråret og skal bærer præg af aktivitet, fællesskab og oplevelser.

Det skal være en dag, hvor eleverne møder hinanden på tværs af årgange og uddannelser samtidig med, at der dystes i forskellige aktiviteter.

Aktiviteter

Campus arbejder konstant med at aktiviteter og arrangementer efter elevers ønsker og behov. Men derudover har vi også nogle gengangere. Dette er blandt andet den årlige volleyturnering i december og Frøsløbet i Vejen til juni.

Derudover vil der være mange forskellige aktiviteter, som blandt andet campusrådet er med til at arrangere.

Se aktiviteter her.