Organisation

Organisering af Campus Vejen
Repræsentantskabet er øverste myndighed i Campus Vejen og består af én ledelsesrepræsentant og én elevrepræsentant fra hver af medlemsinstitutionerne. Derudover består repræsentantskabet af to af byrådets udpeget medlemmer af Vejen Byråd samt udviklingschefen og skolechefen i Vejen Kommune. Fem af medlemmerne i repræsentantskabet vælges til Campus Vejens bestyrelse, mens tre vil være ”født” ind i bestyrelsen. Den daglige administration foretages af campuslederen, hvorfor vedkommende skal arbejde mod det opsatte formål for Campus Vejen. Det er særligt vigtigt at vejen mod formålet bliver med høj grad af elevinvolvering og -engagement.

Campusråd
Der bliver dannet et Campusråd bestående udelukkende af unge mennesker fra medlemsinstitutionerne og campuslederen. Formålet med Campusrådet er, at styrke ungemiljøet i Vejen Kommune og skabe et miljø, som de studerende føler sig tiltrukket af. Målet er at skabe aktiviteter for studerende, som de studerende selv tager initiativ til og selv er med til at planlægge og gennemføre.