Organisation

Campus Vejen er netop nu i færd med at lave en ny organisering, men hovedtrækkene er som herunder beskrevet: 

Organisering af Campus Vejen
Den øverste myndighed i Campus Vejen vil komme til at bestå af et repræsentantskab. 8 af de valgte til repræsentantskabet vil derudover blive valgt ind i en bestyrelsen. Læs mere i Campus Vejens vedtægter (endnu ikke tilgængelig). Den daglige administration foretages af Campuslederen, som både fungerer som facilitator og initiativtager.

 

Campus Vejen samarbejdet
De allerede deltagende institutioner vil blive opdelt i 4 klynger. Derudover er det muligt at øvrige institutioner på sigt kan involveres i Campus Vejen samarbejdet. Samarbejdet kan ske ad hoc, men der arbejdes også med et årshjul for at sikre sammenhæng til undervisningsplaner, kalendere osv.
Alle institutioner forventes, at deltage i det idéskabende og udførende arbejde ved arrangementer og aktiviteter i det omfang det kan tilrettelægges i institutionernes planlægning.

 

Elevengagement 
Derudover vil der blive dannet forskellige udvalg bestående af elevrepræsentanter fra de forskellige institutioner. Formålet med disse udvalg er at skabe en tættere forbindelse mellem Campus Vejen og eleverne på uddannelsesinstitutionerne. Udvalgene vil komme til at fungere som både bindeled og sparringspartnere samtidig med at de inddrages i planlægning og udførsel af forskellige aktiviteter.