Formål

Campus Vejen har til formål at skabe et stærkt ungemiljø i Vejen Kommune, hvor oplevelser og fællesskab går hånd i hånd. Det er essentielt for Vejen Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Kommunen at unge trives. Campus Vejen skal skabe oplevelser og fællesskab på tværs af uddannelserne, således de unge for mulighed for at danne netværk og nye relationer.

Selve ordene "på tværs", er i særdeleshed essentiel. Det er helt grundlæggende at Campus Vejen arbejder med fokus på ungemiljøet på tværs af uddannelser. Derudover skaber Campus Vejen også sammenhængskraft mellem både uddannelser og andre aktører i Vejen Kommune.

Således ligger Campus Vejen sig op ad værdierne fællesskab, engagement og sammenhængskraft. Sammen med tesen om, at alle unge mennesker har et potentiale eller et talent, vil Campus Vejen skabe et stærkt ungemiljø i Vejen Kommune. Dette gøres ved at arbejde inden for 5 overordnede spor.

 

De 5 spor

Succesfulde arrangementer
Arrangementer i Campus-regi er for de unge og med de unge. Med det menes der, at idéer og initativer til arrangementer kommer fra de unge og dermed også er for de unge. Dette gøres ved at være i tæt dialog med de unge mennesker og involvere dem i udvikling og afvikling af arrangementer.

Synlighed
Borger i Vejen Kommune og især de unge mennesker skal vide, at der findes et Campus Vejen og hvad det står for - et fedt ungemiljø! Derfor er synlighed omkring Campus Vejen helt essentielt. Dette gøres ved Campus Vejen og arrangementerne er synlige på de forskellige uddannelsesinstitutioner.

Sportscampus
Sportscampus er et tilbud til de unge mennesker, som gerne vil nørde noget mere med deres sport og er en undergren til Campus Vejen. Sportscampus skal på sigt blive et naturligt valg for de sportsinteresserede elever i Vejen Kommune. Derudover tiltrækker sportscampus også unge mennesker fra andre kommuner. Udover morgentræninger og eftermiddagstræninger er der i sportscampus også meget fokus på fællesskabet, hvor vi hygger, prøver nogle anderledes sportsgrene og tager på sociale ture.

Studierejser
Campus Vejen vil på sigt tilbyde studierelevante rejser i Europa til unge mennesker i Vejen Kommune. Dette vil kunne styrke historien om Campus Vejen, være katalysator for, at de unge i højere grad vil engagere sig og skabe nogle lærerige og spændende oplevelser for de unge mennesker.

Talentprogrammer
For at skabe et stærkt ungemiljø i Vejen Kommune er det ambitionen at skabe talentprogrammer til de unge mennesker. Talentprogrammet giver de unge mulighed for at dygtiggøre sig inden for deres fag og omkranser både sports-, kultur- og erhvervstalenter.