Formål og vision

 

Campus Vejen har til formål at understøtte unge i at forme deres fremtid. Det vil vi gøre ved at samarbejde med institutionerne om at sikre et socialt, fagligt og læringsrigt studiemiljø af høj kvalitet for både elever og lærere. Nøgleordet her er samarbejde. Det er netop essentielt at Campus Vejen bidrager til at samle de forskellige samarbejdspartnere og institutioners kompetencer, så der kan skabes sociale og faglige aktiviteter for både lærere og elever, der går ud over hvad hver enkelt institution kunne gøre alene. På den måde ønsker Campus Vejen at samle de involverede uddannelsesinstitutioner i et samarbejdende fællesskab.

Der arbejdes derfor i to overordnede spor; Studiemiljø (rettet mod elever) og Fagligt miljø (rettet mod lærere).

De to spor

 

Studiemiljø
Det socialt aktive studiemiljø for elever vægtes højt i Campus Vejen, for det skal være attraktivt at tage en uddannelse i Vejen Kommune. Samtidig kan et attraktivt studiemiljø sikre, at alle elever oplever trivsel og glæde i løbet af skoletiden og derved bliver inspireret til og får en afklaring omkring egen videre uddannelse. Et godt studiemiljø er vigtigt, fordi vi tror på, at de unge gennem sociale netværk og relationer styrkes til at kunne forme deres eget liv. Derfor vil der være fokus på at skabe fællesskaber på tværs, og give mulighed for netværk mellem de unge. Dette gøres gennem sociale og fælles faglige arrangementer for eleverne på tværs af institutionerne i Campus Vejen.

Fagligt miljø
Der skal også være et godt fagligt miljø på tværs af det faglige personale og uddannelsesinstitutioner i Campus Vejen. Dette kan bl.a. gøres gennem at skabe et bedre kendskab til hinanden, for derved at give bedre muligheder for at tværfaglige miljøer kan opstå. Samtidig skal det handle om at udvide sin faglige horisont, lære af andre undervisningsformer og dele de gode historier, men også få sparring i forbindelse med oplevede udfordringer. Et godt fagligt miljø er vigtigt, fordi vi tror på, at det vil udvikle og give engagerede medarbejdere/ lærere, som bliver endnu bedre til at støtte de unge til at kunne forme deres eget liv. Dette gøres gennem fælles foredrag for skolernes fagpersonale og facilitering af sparring og samarbejde mellem lærere på tværs af institutionerne i Campus Vejen.