Elevaktiviteter

Campusdagen

Der lægges jævnligt begivenheder og aktiviteter for elever op på Campus Vejens facebookside og her på hjemmesidens aktivitetskalender - så her kan du holde dig opdateret.

Én gang årligt afholder Campus Vejen en Campusdag, hvor alle Campuselever deltager. Det overordnede formål er, at skabe relationer mellem eleverne samt at skabe en anderledes skoledag.

Planlægningen af Campusdagen 2018 er i fuld gang, og der samarbejdes med de involverede institutioner. Information vil være at finde her på hjemmesiden og Campus Vejens facebookside, så snart de forskellige ting begynder at falde på plads.

I 2017 hed dagen Eventdagen, og dagens program bestod af en fælles velkomst, workshops og aktiviteter for ½-delen af eleverne, mens den anden ½-del overværede foredraget "Mig og min SMARTE telefon" med Søren Hebsgaard. Derefter var der fælles frokost, og så byttede eleverne, inden der til sidst var fælles afslutning med dans og en overraskelse.

Eventdagen 2017 - teaser