Fokusområder

Fokusområder

 

Formålet for dannelsen af samarbejdet Campus Vejen er at understøtte unge i at forme deres fremtid. Det gøres gennem samarbejde mellem institutionerne med fokus på at sikre et socialt, fagligt og læringsrigt studiemiljø af høj kvalitet for både elever og lærere. I overensstemmelse hermed bidrager Campus Vejen med arrangering af og oplysning omkring både egne aktiviteter i Campus-regi, aktiviteter for henholdsvis elever og lærere, samt aktiviteter i lokalområdet, som på hver sin måde kan bidrage til at komme tættere på målet. 

 

Læs mere om:

Aktiviteter i Campus-regi

Studiemiljø - Elevaktiviteter

Fagligt miljø - Læreraktiviteter

Aktiviteter i lokallivet

Organisationen Campus Vejen